the wet ne demek

  1. the wet : yağmur

yağmur ile ilgili cümleler

  1. Benim favori sezonlarım ilkbahar ve sonbahardır çünkü çiçekleri ve yağmuru severim
    My favourite seasons are spring and autumn, because I like flowers and rain
  2. Bir yağmur damlası
    A raindrop
  3. Ne dersiniz? Yağmur yağacak mı, yağmıyacak mı?
    What do you say? Is it going to rain, or not?
  4. Hava raporuna gore bugün yağmur yağacak.
    According to the weather report, it will rain today.
  5. Yağmurda kaygan yol
    Slippery road in rain