to carry, transport, to bear, support, sustain ne demek

  1. to carry, transport, to bear, support, sustain : taşımak

taşımak ile ilgili cümleler

  1. çok önem taşımak
    be of capital importance
  2. Dünyanın yükünü omuzlarında taşımaktan vazgeç
    Stop carrying the weight of the world on your shoulders
  3. taşımak
    transport