to execute ne demek

  1. to execute : infaz etmek