trouble, difficulty, distress, fatigue ne demek

  1. trouble, difficulty, distress, fatigue : zahmet

zahmet ile ilgili cümleler

  1. İngilizce gramer öğrenmek zahmetlidir
    Learning English grammar is painful
  2. zahmetli iş
    a demanding job