trout ne demek

  1. trout : alabalık

alabalık ile ilgili cümleler

  1. Burası çok kalabalık
    It's too crowded here
  2. kalabalık spektrum
    congested spectrum
  3. spektral kalabalık
    spectral congestion