turn-key ne demek

  1. turn-key : anahtar teslimi