unfurl ne demek

  1. unfurl : bayrak gibi sarılı bir şeyi açmak