valuable ne demek

 1. valuable : değerli

değerli ile ilgili cümleler

 1. değerli olmak
  be of value
 2. eşdeğerlik deyimi
  equivalence statement
 3. çoklu değerli mantık
  many valued logic
 4. ek değerli sinyal
  negative signal
 5. katma değerli taşıyıcı
  value added carrier