vvelfare theory ne demek

  1. vvelfare theory : refah teorisi