vvhite goods ne demek

  1. vvhite goods : beyaz eşya