yet ne demek

  1. yet : henüz

henüz ile ilgili cümleler

  1. Orası isminin henüz yaygın olmadığı büyük bir market
    there is the one big market where his name is not yet mega
  2. Henüz değil
    Not yet
  3. Henüz bilmiyorum
    I don't know yet