(___) in the course of ne demek

  1. (___) in the course of : sırasında

sırasında ile ilgili cümleler

  1. Konuşma sırasında nasıl empati kurulacağını ve dinleme becerilerini açıklar
    Describes how to use empathy and listening skills during conversations
  2. Hediye açımı sırasında
    During the gift opening