Celsius thermometer ne demek

  1. Celsius thermometer : santigrat termometresi
  2. celsius thermometer : selsiyus termometresi