a hurling, a throw ne demek

  1. a hurling, a throw : fırlama

fırlama ile ilgili cümleler

  1. sıfırlama dengesi
    null balance
  2. sıfırlamalı ölçme
    null measurement
  3. sıfırlamalı ölçüm yöntemi
    null method of measurement