abandoned connection ne demek

  1. abandoned connection : yarıda kalan bağlantı

yarıda kalan bağlantı ile ilgili cümleler

  1. yarıda kalan bağlantı
    abandoned connection
  2. yarıda kalan bağlantı
    aborted connection