abatement of action; lapse ne demek

  1. abatement of action; lapse : davanın düşmesi