accommodation bili ne demek

  1. accommodation bili : hatır senedi