air agitation system ne demek

  1. air agitation system : hava hareket sistemi