air bladder ne demek

  1. air bladder : hava kesesi