air capacity ne demek

  1. air capacity : havalı kapasitesi