air force ne demek

  1. air force : hava kuvveti
  2. air force : hava kuvvetler