air-to-air communication ne demek

  1. air-to-air communication : havadan havaya haberleşme