all night long ne demek

  1. all night long : bütün gece

bütün gece ile ilgili cümleler

  1. Çok katlı otopark bütün gece açık mı?
    Is the multi storey car park open all night?
  2. Çok katlı otopark bütün gece açık mı?
    Is the multi-storey car park open all night?