ammonia nitrogen ne demek

  1. ammonia nitrogen : amonyak azotu