anything else ne demek

  1. anything else : başka bir şey

başka bir şey ile ilgili cümleler

  1. başka bir şey bakmak istiyorum
    i want to look anything else
  2. Bu akşam size getirebileceğim başka bir şey var mı
    Is there anything else I can get for you this evening
  3. Hayvan, hışımla çekip alır kırbacı efendisinin elinden ve kendi efendisi olmak için kendi kendisini kırbaçlar, bilmez ki bu, efendisinin kırbacına atılmış yeni düğümün yol açtığı bir hayalden başka bir şey değildir
    The animal snatches the whip from its master and whips itself so as to become master, and does not know that all this is only a fantasy caused by a new knot in the master’s whiplash