array declaration ne demek

  1. array declaration : dizilim bildirimi

dizilim bildirimi ile ilgili cümleler

  1. dizilim bildirimi
    array declaration