artificial intelligence ne demek

  1. artificial intelligence : yapay anlayış
  2. artificial intelligence : yapay zeka

yapay zeka ile ilgili cümleler

  1. yapay zeka ile hesaplama
    soft computing