at close range ne demek

  1. at close range : yakından