at intervals ne demek

  1. at intervals : aralıklı

aralıklı ile ilgili cümleler

  1. değişken zaman aralıklı
    anisochronous
  2. sabit aralıklı font
    fixed spaced font
  3. tek aralıklı font
    monospaced font