attentive, careful ne demek

  1. attentive, careful : dikkatli

dikkatli ile ilgili cümleler

  1. dikkatli ol
    be careful