average holding time ne demek

  1. average holding time : ortalama meşguliyet süresi

ortalama meşguliyet süresi ile ilgili cümleler

  1. ortalama meşguliyet süresi
    average holding time
  2. ortalama meşguliyet süresi
    mean holding time