back, backward ne demek

  1. back, backward : geriye

geriye ile ilgili cümleler

  1. geriye izdüşüm
    back projection
  2. geriye dönük arama
    backtrack search
  3. geriye doğru silme
    erasing backspace