balanced hoisting ne demek

  1. balanced hoisting : dengeli çıkarma