bank accommodation ne demek

  1. bank accommodation : banka hatır senedi