barium manganate ne demek

  1. barium manganate : baryum manganat