be set ne demek

  1. be set : bulunmak

bulunmak ile ilgili cümleler

  1. Bu bölgede müzeler bulunmaktadır
    There are museums in this area
  2. istemde bulunmak
    prompt