behavior, attitude ne demek

  1. behavior, attitude : davranış

davranış ile ilgili cümleler

  1. tümlenik davranış zaman sabiti
    integral action time constant
  2. spektral davranış
    spectral behaviour
  3. öğe davranışı
    type of action of an element