black race ne demek

 1. black race : ırk

ırk ile ilgili cümleler

 1. Kırk yılda bir
  Once in a blue moon
 2. Bu ilacı alırken ağır makine kullanmayın
  Do not operate heavy machinery while taking this medication
 3. İnsanlar suyu arıtırken, süreci hızlandırmalarının dışında, doğadaki işlemi aynen uygularlar
  When humans purify water they use the same process that nature uses, except that they speed up the process
 4. Kırkıncı
  The fourtieth
 5. çalışırken aşırı yük
  operating overload