brake-platform hand-rail ne demek

  1. brake-platform hand-rail : frenci platformu basamağı