chemical agent ne demek

  1. chemical agent : kimyasal ajan