circle of shears ne demek

  1. circle of shears : diskli kesici