closely pressed together, close, crowded, congeste ne demek

  1. closely pressed together, close, crowded, congeste : sıkışık

sıkışık ile ilgili cümleler

  1. sıkışıklık denetimi
    congestion control
  2. sıkışıklık
    congestion