coaxial connector ne demek

  1. coaxial connector : eşeksenel bağlaç

eşeksenel bağlaç ile ilgili cümleler

  1. eşeksenel bağlaç
    coaxial connector