community antenna television ne demek

  1. community antenna television : kolektif antenli televizyon

kolektif antenli televizyon ile ilgili cümleler

  1. kolektif antenli televizyon
    community antenna television