cork sheathing ne demek

  1. cork sheathing : mantar kaplama