decay factor ne demek

  1. decay factor : sönüm katsayısı

sönüm katsayısı ile ilgili cümleler

  1. sönüm katsayısı
    damping factor