dendrite drainage ne demek

  1. dendrite drainage : dallı drenaj