dried vegetation ne demek

  1. dried vegetation : kuru vejetasyon