effective head ne demek

  1. effective head : etkin yükseklik

etkin yükseklik ile ilgili cümleler

  1. etkin yükseklik
    effective height