esteem, consideration, regard, credit ne demek

  1. esteem, consideration, regard, credit : itibar

itibar ile ilgili cümleler

  1. den itibaren
    as from
  2. itibarlı iş
    reputable employment